Konut Sigortası

Konut Sigortası Nedir?

İster mal sahibi, ister kiracı ol; Quick Konut Sigortası ile konutunla ilgili riskleri teminat altına alabilirsin.

Konut sigortası ile konutun yer aldığı bina ve içindeki eşyalar için mali güvence sağlanır. İsteğe bağlı olarak satın alınabilen bir sigorta çeşidi olan konut sigortasının amacı bina ve konut içerisindeki eşyaların çeşitli sebeplerle aldığı hasarların, karşılanmasını sağlamaktır. Yılların birikimi ile sahip olunan konutların mal sahipleri, birikimlerinin farklı riskler nedeniyle zayi olmasını engellemek için konut sigortası hizmetlerini sık sık tercih eder.

Bilindiği üzere konutlarda meydana gelen hasarlar, genelde eşyaların da zarar görmesine yol açıyor. Bu noktada, konut sigortaları tercih edilirken, kapsama alınan hasarlara genellikle eşyalar da ekleniyor. Böylece konutta meydana gelen hasarlar için geniş kapsamlı bir güvence sağlanmış oluyor.

Konut Sigortası Merak Ettikleriniz

Size en uygun ve kapsamlı olan poliçeyi seçebilmek için öncelikle satın alınan poliçenin teminatlarına, muafiyetlerine, özel şartlarına ve teminat limitlerine bakmamız gerekir.

Ortalama bir Türk vatandaşı için hayatının en büyük bütçeli yatırımı, ev sahibi olurken yaptığı yatırımdır. Gelgelelim, sahip olunan evi de tehdit eden birçok farklı risk mevcuttur. Hırsızlık, vandalizm, kaza, doğal afetler, yangınlar, yıldırım düşmesi, elektrik & su tesisatlarından doğabilecek problemler vb.

İşte bahsi geçen risklerin hepsi, üst üste koyulduğunda konutların da aslında tahmin edebileceğimizden daha fazla risk faktörüyle beraber ayakta kaldıklarını daha iyi anlayabiliriz.

Bu noktada, depremin doğrudan yarattığı hasarın güvence altına alınması halihazırda yasal olarak zorunlu kılınmıştır. Ancak zorunlu kılınan DASK sigortası sadece binanızı belli bir bedele kadar karşılamakta olup bunun da yeterli olmadığı zamanlar mevcuttur. Ayrıca konut içindeki eşyalarınız ve diğer birçok risk faktörü DASK sigortası içeriğini oluşturmamaktadır. (örn: Hırsızlık)

İşte bu noktada devreye, isteğe bağlı olarak yaptırılan konut sigortası girmektedir.

DASK tarafından kapsama alınmamış çeşitli risk faktörlerinin mali açıdan güvence altına alınması, konut sigortaları ile mümkün oluyor.

Konut sigortası tarafından kapsama alınan teminatlar, sigortalının isteğine ve şirketlerin paket uygulamalarına göre çeşitlilik gösterir. Ancak hemen hemen her konut sigortasının değişmez teminatı olarak kapsama giren durum; yangın teminatıdır. Yangın teminatı içerisinde patlamalar, yıldırım düşmesi ve yangın gibi benzer felaketler yer alır.

Bununla birlikte, konut sigortalarına eklenebilecek teminatlar aşağıdaki gibi çeşitlenebilir;

 • Grev, ayaklanma, kargaşa, yağma vb. halk hareketleri.
 • Cam kırılmaları; monte edilmiş, sabitlenmiş ve dik duran camlar veya aynaların kırılması neticesinde oluşabilecek hasarı kapsar.
 • Ferdi kaza: Sigortalanan konutta, poliçenin kapsadığı kazalardan biri veya birkaçı nedeniyle hayatını kaybeden veya devamlı sakatlığa mahkûm olan sigortalıların limitler kapsamında güvence altına alınması.
 • Hırsızlık neticesinde konutta ve içindeki eşyalarda oluşan hasarlar.
 • Yardım hizmeti: Elektrik & su tesisatı, cam, pencere vb. onarım faaliyetleri acil servis, irtibat hizmetlerini kapsar. Ayrıca tesisatlarda yaşanan arızalardan doğan hasarlar da kapsama dahildir.

Bunlara ek olarak, konut ve eşyaların değerindeki değişikliği enflasyona karşı korumak, sigortalı ve ailesi tarafından konutta bulunan üçüncü kişi(ler)e verecekleri zararların karşılanması (maddi ve fiziki).

Konutu ve içindeki eşyaları teminat altına alabilmek için bir sigorta şirketinden isteğe bağlı olarak yaptırabileceğiniz konut sigortası poliçe düzenlenmesi için birtakım belgeleri sunmak gerekir. Bu belgeler konutun genel özelliklerinin ve sizin kimlik bilgilerinizin yer aldığı türden belgelerdir.

Konut Sigortası Yaptırırken İstenen Belgeler;

 • Şahıs Bilgileri: İletişim ve kimlik bilgileri
 • Konut Bilgileri: Açık adres, genel ada ve pafta & parsel rakamlarının yer aldığı tapu bilgileri, konuta ait brüt metrekare ölçüsü, yüz ölçümü, bina tipi, kat sayısı gibi bilgileri gösteren evraklar.

Konut sigortası adı altında yaptırılan sigorta işlemleri, konut sahiplerinin isteklerine bağlı olarak yapılır. Yani yasal olarak bir zorunluluk durumu söz konusu değildir.

Zaman zaman konut sigortası ile karıştırılan bir diğer sigorta türü olan DASK deprem sigortası ise yasalarca zorunlu kılınmıştır. Buna göre; güncel DASK poliçesi bulunmayan binaların elektrik, su vb. hizmetleri almaları da mümkün olmamaktadır. Bu durum konut sigortaları için geçerli değildir.

Her sigortada olduğu gibi konutunuzu sigortalatırken de öncelikle konutunuza özgü değişebilecek şartlardan haberdar olmak gerek.

Yani, konutun bulunduğu il, ilçe, semt vb. detaylı konum bilgileri ile birlikte konutun bulunduğu binayla ilgili teknik özellikler (kat sayısı, bina tipi, konutun katı) yine konut sigortalarında poliçe prim fiyatlarını etkileyen faktörler arasında yer alır.

Bu noktada, kendinize en uygun sigortayı ararken, bu tür özellikleri net olarak belirleyip, ona göre teklifler hazırlanmasını isteyebilirsiniz.

Konutunuz için yaptıracağınız sigorta ile ilgili hesaplamalar yapılırken dikkate alınan belli başlı unsurlar vardır.

Bunları kısaca listelemek gerekirse;

 • Bina tipi
 • Konut/Bina yaşı
 • Bina kat sayısı, konutun bulunduğu kat
 • Çatı alanı, yüzölçümü, merdiven dairesi alanı
 • Dış cephe güvenliği
 • Tapudaki statüsü

gibi faktörlerin hepsi ekspertiz çalışmaları neticesinde hesaplanarak, sigortanız için gereken poliçe primi, teminatlar ve limitler düzenlenmiş olur.

Kiracılar öncelikli olarak eşyalarını, ev için masraf ettikleri dekorasyonlarını (boya ve badana gibi), ve buna bağlı olarak komşularına ve mal sahibine verebilecekleri zararları da sigorta edebilirler.

Poliçede belirtilen sigorta bedeli, sigorta edilen menfaatin, hasara uğradığı andaki değerinden düşük olduğu takdirde, menfaatin bir kısmının zarara uğraması halinde sigortacı, aksine sözleşme bulunmadıkça sigorta bedelinin sigorta değerine olan oranı neden ibaretse zararın o kadarından sorumludur.

Kombi/Klima Bakımı ve Halı Yıkama hizmeti, poliçede adresi belirtilen konutta yer alan 1 adet kombi bakımı, 1 adet klima bakımı ve 1 adet toplam 6 metrekarelik halı yıkama hizmetlerini poliçe süresi içerisinde ücretsiz olarak kullanımını içerir. Sigortalı konutta birden fazla kombi/klima olması durumunda, bir kombi/klima ücretsiz bakım hizmetinden yararlanacak olup, diğer kombi ve klima içinde bakım hizmetinin talep edilmesi durumunda hizmet indirimli sağlanacaktır.

Tamirat işlemlerinde, işçilik ve yedek parçada %10 olmak üzere %40'a varan oranlarda indirim sağlanacaktır.

Fiyatı Gör

Her Hakkı Saklıdır © Mardin Sigorta 2020