Zorunlu Deprem Sigortası

DASK (Zorunlu Deprem Sigortası) Nedir?

Başka bir deyişle zorunlu deprem sigortası yaptırarak depremin neden olabileceği maddi zararlara ve deprem sonucu meydana gelebilecek yangın, patlama, tsunami ve yer kayması hasarlarına karşı evinizi güvenceye alın.

Üç tarafı sadece denizlerle değil depremle de çevrili olan ülkemizin yaşadığı büyük acılar sonrası başlatılan bir uygulama: Zorunlu Deprem Sigortası.

Temel işlevi deprem ve depreme bağlı afetlerin ardından, halkın yaşaması muhtemel maddi sıkıntıları ortadan kaldırmak. Buna bağlı olarak, özellikle şiddetli depremlerden sonra yaşanan travma süreçlerinin de hafif atlatılması sağlanıyor. Zira deprem mağdurları, en azından maddi sıkıntılarla mücadele etmek zorunda olmadıklarının bilincinde oluyor. Özellikle ailesinin ve çocuklarının deprem sonrası durumundan endişe eden bireylerin, asla ihmal etmedikleri bir uygulama: DASK – Zorunlu Deprem Sigortası.

DASK (Zorunlu Deprem Sigortası) Hesaplama Nasıl Yapılır?

DASK tarafından belirlenmiş Zorunlu Deprem Sigortası hesaplama ölçekleri ve değişkenleri her şirket tarafından aynı şekilde uygulanır. DASK Zorunlu Deprem Sigortası primleri her yıl yatırılmalı ve yeni poliçe düzenlenmelidir.

Bu noktada Zorunlu Deprem Sigortası yaptırılacak yapılarla ilgili hesaplama şekli şu şekildedir;

DASK Hesaplamasına Katılan Değişkenler

 • Yapının konuşlandığı risk bölgesi (Türkiye Resmi Deprem Haritasına göre)
 • Bina yapılış biçimi
 • Yapının yüzölçümü (brüt)

Bu değişkenlerin dâhil olduğu farklı tür hesaplamalar ile ortaya çıkan 15 farklı Zorunlu Deprem Sigortası teminat tutarı ortaya çıkmaktadır.

Bahsi geçen bu kriterler ışığında, ortaya çıkan rakamlar ve teminat tutarı ile DASK tarafından belirlenmiş sigorta bedeli tarife tutarları çarpılarak poliçenin sigorta bedeli hesaplanmış olur. Bu noktada birim metrekare fiyatlarında meydana gelen artışlara göre, her yıl Zorunlu Deprem Sigortası poliçe ve sigorta bedeli değişebilir.

DASK (Zorunlu Deprem Sigortası) Hakkında Merak Ettikleriniz

DASK, Zorunlu Deprem Sigortası ile depremin ve deprem sonucu meydana gelen yangın, infilak, tsunami ve yer kaymasının doğrudan neden olacağı maddi zararları, poliçenizde belirtilmiş limitler dahilinde nakit olarak karşılar.

Zorunlu Deprem Sigortası yaptırmanız için gerekli bilgi ve belgeler şunlardır:

Sigortalının;

 • Adı
 • Adresi
 • Telefonu
 • Cep Telefonu
 • T.C. Kimlik Numarası
 • Vergi Kimlik Numarası (Tüzel Kişiler için)

Sigortalanacak Binanın;

 • Açık Adresi
 • Tapu Bilgileri
 • İnşa Yılı
 • Yapı Tarzı
 • Toplam Kat Sayısı
 • Hasar Durumu

Meskenin (Dairenin);

 • Brüt Yüzölçümü (m2)
 • Kullanım Şekli

Zorunlu Deprem Sigortası tümüyle beyan esasına dayanır. Dask için gerekli belgeler elden teslim edileceği şekilde sizden talep edilmez Yanlış beyandan doğabilecek maddi kayıplar, sigortalının sorumluluğundadır.

Evet. Yapılan düzenlemelerle tapu işlemleri ve konut kredisi işlemlerine ek olarak elektrik ve su aboneliği işlemlerinde de Deprem Sigortası yaptırılması zorunluluğu getirildi.

6305 sayılı Afet Sigortaları Kanunu gereğince, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki bağımsız bölümler,tapuya kayıtlı ve özel mülkiyete tabi taşınmazlar üzerinde mesken olarak inşa edilmiş binalar, bu binalar içinde yer alan ve ticarethane, büro ve benzeri amaçlarla kullanılan bağımsız bölümler ile doğal afetler nedeniyle devlet tarafından yaptırılan veya verilen kredi ile yapılan meskenler Zorunlu Deprem Sigortasına tabidir.

Zorunlu Deprem Sigortası ile depremin doğrudan neden olduğu maddi zararlar ile deprem sonucu meydana gelen yangın, infilak, tsunami (dev dalga) ve yer kaymasının sigortalı binalarda doğrudan neden olacağı maddi zararları, poliçede belirtilmiş limitler dahilinde karşılanır.

Hayır. Zorunlu Deprem Sigortası fiyatı her sigorta şirketinde aynıdır.

Zorunlu Deprem Sigortasında primler Konutların yapı tarzlarına (3 yapı tarzı) ve bulundukları deprem risk bölgelerine (5 bölge) göre tespit edilmektedir.

İnşaat ruhsatı tarihi 2007 yılı veya sonraki yıllar olan binalarda tarife fiyatı üzerinden % 10 oranında indirim yapılır.

Zorunlu Deprem Sigortasında Bina / Site yönetimleri tarafından Binadaki / Sitedeki konutların tamamının sigortalanması durumunda % 20 indirim uygulanır.

Ayrıca poliçe süresinin sonunda mevcut poliçenin en geç 30 gün içinde yenilenmesi durumunda yenilenen poliçe için tarife fiyatları üzerinden birinci ,ikinci ve üçüncü yenilemelerde % 10 ,üçüncü yenileme sonrası yapılan müteakip yenilemelerde ise % 20indirim yapılır.

Yukarıdaki her iki indirim birleştiğinde İndirimler birbiri ile toplanarak uygulanır.

Fiyatı Gör

Her Hakkı Saklıdır © Mardin Sigorta 2020